Dla Mieszkańców
STREFA WSPARCIA

Świadczenie wychowawcze, “Dobry start”, jednorazowa zapomoga, 500 plus, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie dla opiekuna , świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki na schronienie

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Umieszczanie w w DPS, pudełko życia,  Program “Senior +”

Karta Dużej Rodziny i Ogólnopolska Karta Seniora

Mediator, Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Psycholog, Radca Prawny

Warto przeczytać
Aktualności MGOPS
boys-286245_1920 (1)
Wnioski w ramach programu “Dobry start” najlepiej składać elektronicznie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zachęca do złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy w wersji elektronicznej (przez bankowość elektroniczną lub ePUAP), wersję papierową należy składać od 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew.

Pomoc dla osób w kryzysie
seniorzy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie